EY2Y
PVC-om izoliran i oplašten energetski kabel
HRN HD 603 S1 - DIN VDE 0276-603 - IEC 60502

kabel sukladan Niskonaponskoj direktivi maksimalna dozvoljena temperatura vodiča minimalna temperatura polaganja otpornost prema gorenju: IEC 60332-1 kabel otporan na UV zračenje kabel za polaganje u zemlju
KONSTRUKCIJA
Vodič    Cu (bakreni) vodič, klase 1 (puni) ili klase 2 (višežčni) prema EN 60228
a) Klasa1:    okrugli (RE)
b) Klasa2:   okrugli (RM)

Izolacija  PVC smjesa DIV-4 prema HD 603.1
Ispuna  brizgana elastomerna ili plastomerna mješavina
Plašt   tvrda PE (polietilenska) smjesa DMP1, prema HD 603 S1-1
PRIMJENA

Energetski kabel za napajanje, za vanjsko polaganje, polaganje u zemlju, beton, u zatvorene prostorije, kabelske kanale, u elektranama i u industriji, u gradskim mrežama. Prednost ovog kabela je u tvrdoći vanjskog HDPE plašta, pa se može upotrebljavati u sredini gdje se mogu očekivati veća mehanička oštećenja.
 

 TEHNIČKI PODACI

Ekvivalenti:
NY2Y prema standardu DIN VDE 0276-603

Norme: 
HRN HD 603 S1 
ÖVE-K 603
IEC 60502

Nazivni napon: U0/U = 0,6/1 kV
Ispitni napon: 4 kV

Granični temperaturni uvjeti:
Minimalna temperatura polaganja: -5 C
Radna temperatura: -20°C do +70°C
Temperatura kratkog spoja max. 5s: 160°C

Test zapaljivosti:
Kabel je samogasiv prema EN 60332-1-2

Minimalni polumjer savijanja: 12xØ kabela višežilni,
15xØ kabela za jednožilni

KONSTRUKCIJSKI PODACI
Nazivni
presjek
Izvedba
vodiča
Vanjski
promjer
Otpor vodiča
na 20°C
Strujno
opterećenje
(u zraku)
Strujno
opterećenje
(u zemlji)
Cu
broj
Težina
kabela
Standardno
pakiranje*
mm2   ca. mm Ω/km nom.A nom.A kg/km ca. kg/km  
1 X 10 RE/RM 9,1 1,83 81 124 100 162 SP45 500
1 X 16 RE/RM 10,7 1,15 107 160 160 218 SP45 500
1 X 25 RE 12,5 0,727 144 208 250 338 SP50 500
1 X 35 RE 13,6 0,524 176 250 350 442 SP60 500
1 X 50 RE 15,4 0,387 214 296 500 573 SP70 500
2 X 1,5 RE 11,6 12,1 22 34 30 125 SP45 500
2 X 2,5 RE 12,4 7,41 30 45 50 161 SP50 500
2 X 4 RE 14,1 4,61 40 59 80 230 SP60 500
2 X 6 RE 15,1 3,08 51 73 120 305 SP60 500
3 X 1,5 RE 12,0 12,1 19 27 45 140 KOT 100, SP50 500
3 X 2,5 RE 12,9 7,41 25 36 75 186 KOT 100, SP50 500
3 X 4 RE 14,8 4,61 34 46 120 256 KOT 100, SP60 500
3 X 6 RE 15,9 3,08 43 58 180 354 SP70 500
3 X 10 RE/RM 17,6 1,83 59 78 300 520 DB09 500
3 X 16 RE/RM 21,0 1,15 78 101 480 768 DB09 500
3 X 25 RE 25,1 0,727 105 132 750 1196 DB10 500
3 X 35 RE 27,5 0,524 129 159 1050 1525 DB12 500
4 X 1,5 RE 13,0 12,1 19 27 60 165 KOT 100, SP50 500
4 X 2,5 RE 13,9 7,41 25 36 100 225 KOT 100, SP60 500
4 X 4 RE 15,8 4,61 34 46 160 326 KOT 100, SP70 500
4 X 6 RE 16,9 3,08 43 58 240 436 SP75 500
4 X 10 RE/RM 19,1 1,83 59 78 400 620 DB09 500
4 X 16 RE/RM 22,0 1,15 78 107 640 980 DB10 500
4 X 25 RE 27,8 0,727 105 132 1000 1506 DB12 500
5 X 1,5 RE 13,3 12,1 19 27 75 192 KOT 100, SP60 500
5 X 2,5 RE 14,3 7,41 25 36 125 264 KOT 100, SP60 500
5 X 4 RE 16,7 4,61 34 46 200 369 KOT 100, SP75 500
5 X 6 RE 18,1 3,08 43 58 300 518 DB09 500
5 X 10 RE/RM 20,6 1,83 597 78 500 780 DB09 500
5 X 16 RE/RM 25,7 1,15 8 101 800 1198 DB10 500
 
 
Moguća boja izolacije

(bk) crna

*Pakiranje: KOT 100 = kolut 100m, SP = kabel namotan na lagani bubanj, DB = kabel namotan na standardni bubanj

Preuzimanje PDF-a