Kvaliteta

U svijesti je svakog zaposlenika MIVIKO d.o.o. da opstanak, razvoj i profitabilnost tvrtke ovise o pojedinačnom doprinosu u permanentnom poboljšanju učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom. Najviša kvaliteta i sigurnost proizvoda, sukladnost sa zahtjevima relevantnih normi te trajno usavršavanje i usmjerenost na zadovoljstvo partnera strateške su smjernice tvrtke i odgovornost svakog zaposlenika. Planiranjem svih ključnih poslovnih aktivnosti, kvaliteta proizvoda i usluga tvrtke MIVIKO postaje i ostaje pravilo, a ne slučajnost.

"Poštovati ugovoreno i uraditi kvalitetno, prvi i svaki slijedeći put"

Temeljno načelo iz Politike kvalitete (ISO 9001:2015)